Wat is een conflictloods?De Conflictloods is een medewerker in uw organisatie die naast zijn of haar ‘gewone’ taken het eerste aanspreekpunt is wanneer er irritaties, pesterijen en meningsverschillen, kortom ‘kleine conflicten’, spelen en ook een bijzondere rol heeft in het voorkomen, tegengaan en oplossen hiervan. De Conflictloods is als het ware een Eerste Hulpverlener bij Conflicten (EHBC’er).
voordelen van de conflictloodsIedereen heeft op het werk wel te maken met conflicten. Dit kunnen kleine irritaties zijn van jezelf die uitmonden in een Conflict, maar ook conflicten tussen twee andere collega’s die je signaleert. In beide gevallen kan de werkvloer beïnvloed worden als niet op tijd wordt ingegrepen.