voordelen van de conflictloods

Iedereen heeft op het werk wel te maken met conflicten. Dit kunnen kleine irritaties zijn van jezelf die uitmonden in een Conflict, maar ook conflicten tussen twee andere collega’s die je signaleert. In beide gevallen kan de werkvloer beïnvloed worden als niet op tijd wordt ingegrepen.
voordelen van de conflictloods

Hier kan de Conflictloods in beeld komen. De Conflictloods, de EHBC’er, kent verschillende voordelen die zich als volgt laten formuleren:

 • De Conflictloods pakt situaties direct op, waardoor tijdig ingrijpen mogelijk is;
 • De Conflictloods komt uit eigen beweging in actie. Hij/zij wacht dus niet tot een conflict geëscaleerd is of iemand de stap neemt hem/haar in vertrouwen te nemen. De Conflictloods signaleert en onderneemt als gevolg daarvan actie;
 • De Conflictloods spreekt ‘de taal’ van de arbeidsorganisatie, waardoor hij/zij bekend is met de medewerkers en de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Het is dan makkelijker om potentiële conflicten te onderscheiden van standaard coping mechanismen;
 • De arbeidsorganisatie vaart op de kennis en kunde van de Conflictloods;
 • Voor werknemers is de drempel laag om aan te kloppen bij de Conflictloods. Wil een werknemer eindelijk naar het HR-management stappen, moet het conflict vaak al geëscaleerd zijn. De medewerker wil namelijk niet dat mensen denken dat hij zich aanstelt;
 • De Conflictloods is een bruggenbouwer;
 • De Conflictloods bewerkstelligt een evenwicht in de onderlinge arbeidsverhoudingen en een stressvrij werkklimaat;
 • De Conflictloods benut de kracht van het conflict;
 • Training Conflictloodsing volgen, is een uitdaging en zorgt voor groei in persoonlijke ontwikkeling;
 • Voor de werkgever levert investering in de training Conflictloodsing een besparing op omdat hij geen expertise van buitenaf hoeft in te huren; dit scheelt in kosten en tijd en bovendien haalt hij conflictkennis binnen in de eigen arbeidsorganisatie;
 • Door de gradaties binnen Conflictloodsing pakt men zowel eenvoudige als meer ingewikkelde conflicten in de eigen arbeidsorganisatie op en aan.

Een belangrijk ander voordeel van de Conflictloods ligt buiten de werksfeer. Wanneer werknemers leren hoe om te gaan met irritaties, pesten en andere vervelende situaties binnen de werksituatie, passen zij dit ook toe in de privésfeer. Conflictloodsen kijken vanuit andere invalshoeken naar een meningsverschil of conflict en staan niet direct met hun oordeel klaar. Binnen de eigen relatie en het gezinsleven is het mogelijk met deze kennis en de opgedane vaardigheden conflictsituaties te voorkomen, wat ook positief doorwerkt naar de arbeidsorganisatie.