Praten is zilver, zwijgen is goud? Niet per definitie

Het spreekwoordelijke gezegde ‘zwijgen is goud’ wordt vaak gebruikt in omstandigheden waarin de voorkeur wordt gegeven aan zwijgen in plaats van praten. “Zoals met veel spreekwoorden het geval is, is de oorsprong van deze zin vervaagd in de mist van deze tijd. Er bestaan verslagen en versies van dit spreekwoord die dateren van terug in het oude Egypte. Het eerste voorbeeld ervan is in het Engels en komt van de dichter Thomas Carlyle, die in 1831 de zin vanuit het Duits vertaalde uit Sartor Resartus. Het karakter schetst hierin lang op de deugden van stilte.”
Praten is zilver, zwijgen is goud? Niet per definitie

Toevallig is de volledige versie die in Carlyle zijn geschriften bestaat: ‘spreken is zilver, zwijgen is goud,’ welke zin nog steeds soms gebruikt wordt, hoewel de kortere vorm hedendaags meer gangbaar is.

Wanneer het gaat om een conflict kan zwijgen natuurlijk positief zijn – wanneer je bijvoorbeeld aan het luisteren bent naar de andere persoon om zijn/haar perspectief, behoeften en verwachtingen in je op te nemen. Zwijgen is echter niet altijd een positieve reactie, aangezien het kan worden geïnterpreteerd als afwijzend, minzaam, desinteresse, ontwijkend, negerend en andere woorden die kunnen worden gezien een gebrek aan betrokkenheid.

Het blog van deze week nodigt je uit om het gebruik van stiltes in conflicten te overwegen – zowel jouw stilte als de stilte van je gesprekspartner. Hou beide scenario’s in je achterhoofd, wanneer je de volgende vragen beantwoordt:

 • Neem een specifieke situatie in je hoofd waarin je ervoor koos om stil te zijn, waar ging dit over?
 • Waarom koos je ervoor te zwijgen?
 • Wat was de positieve uitwerking van jouw zwijgen op jou? En op de andere persoon?
 • Wat maakte dat het kiezen voor zwijgen niet de optimale keuze voor jou was? En voor de andere persoon?
 • Wat zei ja, als je al wat zei, wanneer je sprak?
 • Wat gebeurde er in een conflictsituatie, wanneer je gesprekspartner stil bleef?
 • Wat was de positieve uitwerking van zijn/haar zwijgen op jou? En wat werkte niet?
 • Wat had je gewild dat je gesprekspartner gezegd zou hebben dat jouw voorkeur heeft boven stil zijn?
 • Als je over het algemeen kijkt. Op welke momenten is zwijgen in jouw ogen niet goud? En wanneer is zwijgen volgens jou wel goud?
 • Wat komt er nog meer in je op wanneer je nadenkt over deze vragen?
 • Welke inzichten heb je?

©Cinnie Noble, CINERGY Coaching, www.cinergycoaching.com - used with written permission