Onze reactie op conflicten accepteren

Wanneer we betrokken zijn bij een conflict, ervaren we een grote verscheidenheid aan emoties. Onze reacties reflecteren verschillende zaken, waaronder hoe belangrijk wij het probleem vinden, wat we voelen over dat wat gezegd of gedaan wordt, hoe dit onze behoeften en belangen bedreigt, door wie we ons beledigd voelen en wanneer en hoe het conflict is begonnen.

Het ervaren van emoties wanneer iemand iets doet of zegt dat ons nadelig beïnvloedt, is een belangrijk signaal dat onze tolerantie op de proef gesteld wordt en dat de betreffende woorden en daden onacceptabel voor ons zijn.

Emoties zijn belangrijke richtingaanwijzers. Het is goed om te reageren wanneer we ons aangevallen voelen. Het uit de weg gaan van onze gevoelens of het vermijden van conflictsituaties komt onze relatie met anderen namelijk niet ten goede. Juist het herkennen en benoemen van wat er met ons gebeurt en wat de impact hiervan is, verhoogt de kans om conflictsituaties op te lossen. Met andere woorden, door zaken die ons dwars zitten te benoemen, inclusief de aannames die we misschien doen, nemen we het heft in eigen hand en laten we ons niet door anderen bepalen. De realiteit is dat, wanneer we deze dynamische processen niet erkennen, ze onvermijdelijk vroeg of laat weer boven water komen en zich manifesteren als onopgeloste problemen en gevoelens die dwarszitten. Hierdoor wordt de intensiteit van onze emoties vaak groter en blijft onze emotionele weegschaal in disbalans.

Deze tekst nodigt je uit om na te denken over jouw reactie in een conflictsituatie. De volgende vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn:

 • Wat is de situatie?
 • Waar reageer je specifiek op?
 • Wat maakt dat dit je ontdaan maakt?
 • Hoe kan je jouw reactie beschrijven?
 • Wat zouden mensen nog meer aan jouw beschrijving kunnen toevoegen, wanneer ze jou zouden observeren gedurende deze momenten?
 • Wat is goed aan jouw reactie? Waarom?
 • Wat vertelt jouw reactie jou over hetgeen dat belangrijk voor je is?
 • Wat is niet goed aan je reactie? Waarom niet?
 • Op welke manier is je reactie consistent met de inwendige en uitwendige signalen, op het moment dat je je uitgedaagd voelt door anderen? Hoe is het verschillend? Wat is het verschil?
 • Welke lessen kan je trekken uit je reacties? Hoe kan je deze lessen gebruiken in de volgende keer dat je in een conflict bent met dezelfde of een andere persoon?
 • Wat komt er nog meer in je op, wanneer je deze vragen in jouw achterhoofd houdt?
 • Welke inzichten heb je?

©Cinnie Noble, CINERGY Coaching, www.cinergycoaching.com - used with written permission by Medling